Zboží, které je momentálně nedostupné lze objednat dotazem.

Reklamace

Při používání výrobku mohou nastat situace, které obvykle člověka nepotěší. Výrobek jednoduše řečeno přestane fungovat, nebo se jiným způsobem běžného používání rozbije. Nastane tak situace, kdy je nutné výrobek reklamovat. 

Postup pro reklamaci zboží

 1. Zašlete nám e-mailem zprávu, že chcete zboží reklamovat na adresu info@mapovecentrum.cz.

 2. V e-mailu stručně a jasně popište situaci, která nastala (co konkrétně se s výrobkem stalo a kdy přesně situace vznikla) a v příloze zašlete kopii / fotografii faktury.

 3. Zboží pečlivě zabalte, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě, přiložte dokumenty (fakturu) a zašlete jej na adresu: 

  D.L.I. s.r.o.
  e-shop Mapovecentrum.cz
  Martinská 4
  301 00 Plzeň

 4. Přijmutí zásilky od Vás potvrdíme a následně předáme k reklamačnímu řízení.

 5. Do 30-ti dnů od příjmu zboží do reklamace Vás vyrozumíme o výsledku reklamačního řízení.

Dva možné výsledky reklamace

 1. Reklamace byla uznána - v takovém případě získáte Vaše zboží zpět opravené (pokud bude oprava možná). Nebude-li oprava možná, budeme Vás kontaktovat s dotazem, zda chcete zaslat nové zboží, nebo vrátit peníze zpět na Váš účet.

 2. Reklamace není uznána - tato situace nastává v případě, že k poškození zboží došlo nesprávným zacházením, mechanickým nebo jiným uživatelským poškozením. V takovém případě Vám zašleme zboží zpět.

 Reklamační ŘÁD ke stažení

 Reklamační LIST ke stažení