GPS & MAPOVÉ CENTRUM
Martinská 4, Plzeň
Tel.: 704 037 205

Provozní doba:
Po-Pá: 7:00 – 18:00
So: 8:00 – 12:00

GPS:
N 49° 44' 38.97"
E 13° 22' 39.03"

Přihlášení:

Vyšla nová turistická mapa České republiky - Topo Czech ve verzi 2012

Stejně jako v minulých letech je i tato verze turistické mapy k dispozici ve dvou úrovních podrobnosti:

Topo Czech 2012 v měřítku 1:25 000, Topo Czech PRO 2012 v měřítku 1: 10 000. Pro lepší orientaci je u nových map zachováno označení verze odpovídající roku vydání mapy.

Jaká zlepšení najdete v nové verzi turistické mapy?

Kompletní akualizace silnic a ulic ČR, doplnění cca 100.000 nových úseků komunikací, zpřesnění manévrů (jednosměrky, zákazy odbočení, přikázané směry jízdy a další), Doplnění páteřní sítě kvalitních polních a lesních cest a zpřesnění průběhu stávajících nezpevněných cest, Akualizace značených turistických tras a cyklotras, doplnění nových tras a zrušení nevyznačených úseků (provedeno cca 1300 oprav na území ČR), Zpřesnění a doplnění vybraných prvků u pásu mapy přesahujícího za hranice ČR, Zpřesnění zákres u cca 500 vodních ploch a přidáno cca 400 menších vodních ploch, Výrazné doplnění a zpřesnění vybraných prvků databáze bodů zájmu. Přidáno cca 5.500 nových prvků, opraveno více než 3.000 stávajících prvků, Navíc u Topo Czech PRO: kompletně aktualizovaná vrstva budov (přibylo cca 125 000 budov), Navíc u Topo Czech PRO: nová vrstva areálu průmyslových a zemědělských podniků, čistíren odpadních vod, chatových osad a rekreační zástavby (přidáno celkem přes 27 000 ploch), Navíc u Topo Czech PRO: nová vrstva obsahující aktivní i již uzavřené skládky (přidáno celkem přes 2 000 ploch), Navíc u Topo Czech PRO: aktualizace cyklistické mapy Cyklo Czech, která je pro uživatele mapy Topo Czech PRO 2012 jako bonus k dispozici zdarma. Mapa Cyklo Czech prošla ve verzi 2012 značnými úpravami a doplněním. Změny se týkají především rozšíření počtu polních a lesních cest, které mapa umí kromě cyklostezek a cyklotras využívat pro automatický výpočet trasy, Další četné úpravy menšího významu.

© D.L.I. s.r.o., GPS a mapové centrum
design Creative Studio s.r.o., využívá e-shop 4shopping a redakční systém 4site CMS.